Past Events

Kritické myslenie

17 Apr 16:00 - 19:30 17 Apr 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľom odborného seminára je priblížiť účastníkom čo je kritické myslenie a kde všade by sme ho mali využívať, aby sme sa nestali obeťou manipulácie. Obsah: -Čo je kritické...   More info

Legislatívne riadenie škôl a školských zariadení - Košice

18 Apr 09:00 - 19 Apr 18:00 18 Apr 09:00 - 19 Apr 18:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
FUNKČNÉ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE pre pedagogických a odborných zamestnancov 19.10. Dolný Kubín Rozsah: 40 hodín Cieľová skupina: Pedagogický zamestnanec alebo odborný...   More info

Zvýšenie osobnej prosperity

18 Apr 16:00 - 19:30 18 Apr 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Seminár workshop Obsah: -Ako si vytvoriť porozumenie s ľubovoľnou osobou: Afinita a emócie Enviroment a realita Komunikácia Tréning zvládania negatívnej komunikácie -Najd   More info

Reč tela vo svete biznisu - praktický výcvik

19 Apr 16:00 - 19:30 19 Apr 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľ kurzu: Osvojenie schopnosti správne prijímať, interpretovať a vysielať neverbálne signály počas komunikácie. Obsah: 1. Signály tela 2. Reč tela a jej zložky 3. Kontext a...   More info

Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz

20 Apr 10:00 - 22 Apr 18:00 20 Apr 10:00 - 22 Apr 18:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004...   More info

Asertívna komunikácia na každý deň

24 Apr 08:30 - 17:00 24 Apr 08:30 - 17:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Seminár tréning pre všetkých, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii. Cieľ kurzu: -uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych...   More info

Efektívne prezentačné zručnosti

25 Apr 08:00 - 16:30 25 Apr 08:00 - 16:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú získať zručnosti ako prekonať bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičiť rôzne typy prezentácií...   More info

Stres manažment

03 May 16:00 - 19:30 03 May 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľ: Cieľom vzdelávania je pochopiť zdroje a prejavy stresu a naučiť sa eliminovať jeho dopady na náš organizmus. Stres prežíva každý manažér, predajca, marketingový pracovník...   More info

Zvýšenie osobnej prosperity

10 May 16:00 - 19:30 10 May 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Seminár workshop Obsah: -Ako si vytvoriť porozumenie s ľubovoľnou osobou: Afinita a emócie Enviroment a realita Komunikácia Tréning zvládania negatívnej komunikácie -Najd   More info

Kurz: Projektový manažment

14 May 08:30 - 15 May 16:00 14 May 08:30 - 15 May 16:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Na kurze sa naučíte teoretické a praktické poznatky z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikáciu v konkrétnych podmienkach firmy. Špeciálna...   More info

Intenzívny denný program všeobecnej a biznis angličtiny

14 May 09:00 - 12:15 14 May 09:00 - 12:15 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľ kurzu: Zdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie vo všeobecnom jazyku zameranom na komunikáciu na spoločenských a kultúrnych...   More info

Time management

17 May 16:00 - 19:30 17 May 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľ: Určiť si svoje ciele a priority, naučiť sa efektívne plánovať a organizovať pracovný aj osobný čas. Cieľ.skupina: Vzdelávanie je vhodné pre každého, kto: -nestíha plniť...   More info

Asertívna komunikácia na každý deň

21 May 08:30 - 17:00 21 May 08:30 - 17:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Seminár tréning pre všetkých, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii. Cieľ kurzu: -uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych...   More info

Efektívne prezentačné zručnosti

23 May 08:00 - 16:30 23 May 08:00 - 16:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Seminár je určený pre všetkých, ktorí chcú získať zručnosti ako prekonať bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičiť rôzne typy prezentácií...   More info

Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca

29 May 09:00 - 30 May 18:00 29 May 09:00 - 30 May 18:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
FUNKČNÉ AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE pre pedagogických a odborných zamestnancov 29.-30.05.2018 Bratislava, Zvolen, Lučenec, Martin Rozsah: 45 hodín Cieľová skupina: Pedagogický...   More info

Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomat

30 May 15:00 - 31 May 19:30 30 May 15:00 - 31 May 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Kurz pre všetkých, -ktorí si uvedomujú význam slušnosti, ktorá otvára dvere na ceste budovania úspešnej osobnej a profesijnej kariéry, -ktorým záleží na prevencii pred...   More info

Time management

11 Jun 16:00 - 19:30 11 Jun 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľ: Určiť si svoje ciele a priority, naučiť sa efektívne plánovať a organizovať pracovný aj osobný čas. Cieľ.skupina: Vzdelávanie je vhodné pre každého, kto: -nestíha plniť...   More info

Stres manažment

14 Jun 16:00 - 19:30 14 Jun 16:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľ: Cieľom vzdelávania je pochopiť zdroje a prejavy stresu a naučiť sa eliminovať jeho dopady na náš organizmus. Stres prežíva každý manažér, predajca, marketingový pracovník...   More info

JOP - Testovanie jazykových kompetencií

19 Jun 08:00 - 20 Jun 12:00 19 Jun 08:00 - 20 Jun 12:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky JOP CĎV UK je jedinečné špecializované pracovisko verejnoprávnej univerzity na...   More info

Summer University of Slovak Language and Culture

01 Jul 18:00 - 20:00 01 Jul 18:00 - 20:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Would you like to learn Slovak language? Attend intensive 3 weeks traditional course Summer University of Slovak Language and Culture 2018 for foreigners organized by Comenius...   More info

Letný program všeobecnej angličtiny

17 Jul 08:00 - 23 Jul 13:00 17 Jul 08:00 - 23 Jul 13:00 - Bratislava Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Cieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka. Naučiť záujemcov formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí...   More info


© 2019 Siguez