Bratislava a vznik Československa

Bratislava a vznik Československa30 Oct 18:00 - 19:30 - Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy

Route

Hosť: Ivor Švihran, vlastivedný sprievodca M_P_ BA po Bratislave a okolí.

Pozsony, Pressburg, Prešporok, Wilsonstadt, Wilson-város, Wilsonovo mesto, Prešpurk, Bratislav a Bratislava. Týchto deväť názvov stihla Bratislava niesť v krátkom, ale búrlivom období prelomu rokov 1918 a 1919.

Organizátori: Pozsonyi Kifli Polgári Társulás - Občianske združenie Bratislavské rožky, Múzeum mesta Bratislavy

Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň

VCHOD Z NÁDVORIA APPONYIHO PALÁCA!!!!Cyklus: Prechádzky starým Prešporkom

Jazyk prednášky: slovenský

Vstupné: 2,- €, pre členov OZ Bratislavské rožky bezplatné

Pokojný prešporský jún roku 1918 prerušila vzbura slovenských vojakov vo Vodných kasárňach, ktorá vyvrcholila popravou dvoch vojakov a predznamenala neočakávane rýchly spád udalostí konca vojny, keď sa dávne korunovačné a hlavné mesto Uhorska malo do jedného roka zmeniť na hlavné mesto Slovenska v rámci novovzniknutého Československa. Obyvatelia nemeckej, maďarskej aj slovenskej národnosti sa na jeseň v meste začali pripravovať na najrôznejšie scenáre vývoja od zachovania mesta v uhorskom štáte, cez jeho pričlenenie k vznikajúcemu Československu až po vytvorenie neutrálneho mestského štátu na Dunaji.

Udalosti najmä od konca decembra nabrali nezvratný smer a Prešporok sa s novým rokom 1919 stal súčasťou Československej republiky, voči ktorej panovala v meste veľká nedôvera. Dramatické obdobie vyvrcholilo vo februári 1919 tragickou streľbou do zhromaždenia, dnes známou ako Krvavá streda. Po uchopení k moci ešte malo dôjsť ku kľúčovému aktu, a to premenovaniu mesta na dnešný názov, ale aj k anexii Petržalky.

Čo sa v Bratislave dialo počas búrlivého obdobia do augusta 1919? Ako sa rokovalo o hraniciach a aký postoj malo v Bratislave k novému štátu obyvateľstvo jednotlivých národností? Ktoré udalosti dodnes traumatizujú? Pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie sa dozviete v celistvej podobe priebeh pričleňovania Bratislavy k Československu.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Csehszlovákia megszületése és Pozsony

Társszervező: Pozsonyi Városi Múzeum

Vendég: Ivor Švihran, az M_P_ BA pozsonyi és Pozsony környéki honismereti vezetője

Eseménysorozat: Séta a régi Pozsonyban

Az előadás nyelve: szlovák

Belépő: 2,- €, a Pozsonyi Kifli Pt. tagjai számára ingyenes

Pozsony, Pressburg, Prešporok, Wilsonstadt, Wilson-város, Wilsonovo mesto, Prešpurk, Bratislav és Bratislava. 1918 és 1919 fordulójának rövid, de annál viharosabb időszakában ezt a kilenc nevet mind viselte városunk.

1918 nyugodt pozsonyi júniusának a Vízi kaszárnyában kirobbant, két kivégzésbe torkolló lázadás vetett véget, mintegy előrejelezve az események követhetetlenül gyors folyamatát a háború végén, amikor Magyarország régi koronázó- és fővárosának egyik évről a másikra Szlovákia fővárosává kellett válnia egy újdonsült országban. A város német, magyar és szlovák nemzetiségű lakossága ősszel már a legkülönbözőbb forgatókönyvekre készült a város Magyarországon maradásától a létrejövő Csehszlovákiához csatolásán keresztül egészen egy semleges Duna menti városállam megalapításáig.

Az események igazán december végén vettek visszafordíthatatlan fordulatot, Pozsony pedig 1919 beköszöntével a Csehszlovák Köztársaság része lett, amellyel szemben komoly bizalmatlanság uralkodott a városban. A drámai időszak kicsúcsosodását az 1919 februári tragikus „véres szerda” jelentette, amikor a tömegbe lőttek. A hatalomátvételhez hozzátartozott egy fontos aktus, a város átnevezése, valamint Ligetfalu (Petržalka) bekebelezése.

Mi történt Pozsonyban ebben a zavaros időszakban 1919 augusztusáig? Hogyan zajlottak a tárgyalások a határokról, és milyen volt a város egyes nemzetiségeinek hozzáállása az új államhoz? Melyek a mai napig traumát jelentő események? Az érdeklődők a turócszentmártoni nyilatkozat 100. évfordulóján átfogó képet kaphatnak arról, hogyan lett Pozsony Csehszlovákia része.


Past Events

Židovské obyčaje v Bratislave včera a dnes

25 Sep 18:00 - 19:30 25 Sep 18:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
Hosť: PhDr. Peter Salner, DrSc. Viete, v čom spočíva význam sviatkov Chanuka a Pesach a ako ich slávili Židia v starom Prešporku? Alebo ako u nás prebiehal tradičný židovský...   More info

Karl Frech (1883 - 1945) a jeho Bratislava

27 Nov 18:00 - 19:30 27 Nov 18:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
Hosť: Patrícia Ballx, kurátorka zbierky starej kresby a grafiky Galérie mesta Bratislavy. Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň VCHOD Z NÁDVORIA...   More info

Taká bola Promenáda

11 Dec 18:00 - 19:30 11 Dec 18:00 - 19:30 - Bratislava Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy Múzeum mesta Bratislavy
Organizátori: Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Občianske združenie Bratislavské rožky,, Múzeum mesta Bratislavy Miesto: Múzeum mesta Bratislavy, Apponyiho palác, Faustova sieň...   More info


© 2018 Siguez