Etnologické dni 2018

20 Mar 10:00 - 22 Mar 18:00 20 Mar 10:00 - 22 Mar 18:00 - Nitra Nitra
Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
Každoročné podujatie Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre venované etnológii a hudobno-tanečnej folkloristike, ktorého dramaturgia pozostáva z prednášok pozvaných...   More info


© 2018 Siguez