Sunrise Cup :: XIII. BEACH Volley Turnaj

Sunrise Cup :: XIII. BEACH Volley Turnaj14 Jul 07:00 - 21:00 - Nové Zámky
ŠTRAND Nové Zámky

Route
More info

XIII. ročník SUNRISE CUP v plážovom volejbale

Turnaj v plážovom volejbale sa uskutoční v termíne 14. júla 2018 na Termálnom kúpalisku ŠTRAND v Nových Zámkoch. Na turnaji môžu štartovať neregistrovaní hráči zo Slovenska i zo zahraničia.

Hrajú trojčlené zmiešané družstvá - 3MIX (v družstve musí byť aspoň jedna žena /dievča/) plus náhradník/ci ( nie je podmienkou ).

Turnaja sa nemôžu zúčastniť registrovaní hráči. Za registrovaného hráča sa pre potreby tohto turnaja považuje hráč, ktorý je ku dňu 12. júla 2018 uvedený na webovej stránke SVF – www.svf.sk.V prípade zistenia registrovaného hráča v zmysle vyššie uvedeného, družstvo sa vylučuje z turnaja a štartovné prepadá v prospech organizátora. Organizátor si však vyhradzuje právo, v prípade odôvodnenej a preukázanej skutočnosti, udeliť v konkrétnom prípade výnimku.

Prihlášky:
Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 12.júla 2018 o 20:00 hod. Zaregistrovať sa dá cez – e-mail na - sunrisenz.sro@gmail.com, alebo SMS na tel. číslo +421 907 166 196, + 421 905 898 989.
Informácie ohľadom prihlasovania: INFO LINKA - 0907 166 196, 0905 898 989.
Družstvo je prihlásené až po zaslaní prihlášky na e-mail - sunrisenz.sro@gmail.com alebo SMS-ky a zaplatení štartovného 30,- EUR za družstvo (v prípade náhradníka/kov sa štartovné zvyšuje o 10,- EUR/ osoba ). Zaplatením sa považuje pripísanie štartovného na účet organizátora ( do štvrtka 12.júla 2018 o 20:00 ) !
Štartovné sa platí výhradne na účet organizátora : č.ú.: 261 690 2175 /1100 , IBAN: SK93 1100 0000 0026 1690 2175, BIC:TATRSKBX, uviesť variabilný symbol = telefónne číslo kapitána uvedené v prihláške, odporúča sa platiť príkazom, alebo bezhotovostným vkladom na účet v TATRA BANKE.
Upozornenie: platby cez Slovenskú poštu a ostatné platby bez správneho variabilného symbolu nebudú akceptované !
Informácia o úspešnom prijatí platby - štartovného, bude najneskôr do 48 hodín uverejnená v zozname prihlásených družstiev na stránke FB: f SUNRISEOPENAIR.
Odhlásiť sa z turnaja je možné najneskôr do utorka 10. júla 2018 (20,00 hod.), po tomto termíne nie je možné si nárokovať vrátenie štartovného poplatku.

Prihláška musí obsahovať:
1. názov družstva
2. meno a priezvisko 1. hráča – kapitána
3. meno a priezvisko 2. hráča
4. meno a priezvisko 3. hráča
5. meno a priezvisko 4. hráča ( ak má družstvo náhradníka )
6. telefóne číslo na kapitána (je to zároveň variabilný symbol pri platení štartovného)

Povinnosti organizátora: Organizátor sa zaručuje informovať prihlásené družstvá o ich zaregistrovaní (prihlásení) na turnaj prostredníctvom stránky sociálnej siete FB: f SUNRISEOPENAIR. V prípade, ak sa niektoré družstvo nedostaví na prezentáciu v určenom čase, v turnaji nastúpi náhradné družstvo. Platné pravidlá a ostatné informácie je organizátor povinný zverejniť na stránke sociálnej siete FB: f SUNRISEOPENAIR.

Povinnosti družstiev: Každý hráč je povinný v rámci družstva uhradiť štartovný poplatok. Pre účasť v turnaji je nevyhnutné sa včas prezentovať s platným preukazom totožnosti (sobota), najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom turnaja, ktorý začína o 9.00 hod. Pri prezentácii každý hráč obdrží registračnú pásku, ktorú je povinný nosiť počas celého turnaja pripevnenú na viditeľnej časti tela. Slúži na identifikáciu účastníkov turnaja.

Pravidlá: Oficiálne pravidlá turnaja sú zverejnené na stránke sociálnej siete FB: f SUNRISEOPENAIR.

V cene štartovného je : vstup na kúpalisko na turnaj SUNRISE CUP, občerstvenie, guláš, tričko, bezplatný vstup na večernú akciu „Horúčka sobotňajšej noci“ (viac info na stránke FB: f SUNRISEOPENAIR).
Registrácia prebieha pred turnajom ( do štvrtka - 12.júla 2018 o 20:00 hod ),
teda nie v ranných hodinách samotného turnaja !

V sobotu 14. júla 2018 od 7.45 hod. do 8.30 hod. bude prebiehať prezentácia
už prihlásených družstev !!!

CENY : prize money + vecné ceny

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
je možné si zabezpečiť ubytovanie priamo v areáli termálneho kúpaliska. V prípade záujmu je vhodné si zabezpečiť ubytovanie s dostatočným predstihom z hľadiska obmedzených ubytovacích kapacít. Informácie na tel.čísle – 0902 201949, e-mail: takacsova@novovital.sk.

v cene štartovného je aj bezplatný vstup na večernú akciu – „Horúčka sobotňajšej noci“ (viac info na stránke FB: f SUNRISEOPENAIR), ktorá sa začína o 21.00 hod a končí o 04.00 hod v areáli termálneho kúpaliska.

Hracie pravidlá:

1. Na turnaji môžu štartovať neregistrovaní hráči zo Slovenska i zo zahraničia. Hrajú trojčlené zmiešané družstvá - 3MIX (v družstve musí byť aspoň jedna žena /dievča/) plus náhradník/ci ( nie je podmienkou ). Turnaja sa nemôžu zúčastniť registrovaní hráči. Za registrovaného hráča sa pre potreby tohto turnaja považuje hráč, ktorý je ku dňu 12. júla 2018 uvedený na webovej stránke SVF – www.svf.sk. V prípade zistenia registrovaného hráča v zmysle vyššie uvedeného, družstvo sa vylučuje z turnaja a štartovné prepadá v prospech organizátora. Organizátor si však vyhradzuje právo, v prípade odôvodnenej a preukázanej skutočnosti, udeliť v konkrétnom prípade výnimku.
2. Hrá sa podľa pravidiel FREE BEACH volejbalu s výnimkou :
lopta súperovi je zakázané odohrať prstami
príjem podania je zakázaný prijať prstami
Družstvo, ktoré poruší tieto pravidlá, stráca loptu a bod sa pripisuje súperovi.
3. Turnaj sa hrá v základných skupinách s tým, že po ich skončení
postupujúce družstvá hrajú vyraďovací - KO systém.
4. Zápas sa hrá na dva víťazné sety- prvé dva sety do 15 a tretí rozhodujúci do 11
Víťazom setu je to družstvo , ktoré prvé dosiahne 15 resp. 11 bodov. Organizátor
si však vyhradzuje právo, z dôvodov časových, počasia a pod., upraviť v tomto
bode pravidlá pre základnú časť resp. vyraďovací KO systém. O systéme
postupu zo základných skupín rozhodne organizátor podľa počtu prihlásených
družstiev.
5. Za víťazstvo v skupine družstvo dostáva dva body za prehru jeden bod.
6. O víťazovi skupiny rozhodujú nasledovné pravidlá:
a, počet bodov zo všetkých zápasov v skupine
b, v prípade rovnosti bodov dvoch družstiev rozhoduje o poradí ich
vzájomný zápas
c, v prípade rovnosti bodov viacerých družstiev rozhoduje :
- tabuľka ich vzájomných zápasov
- rozdiel setov zo vzájomných zápasov
- celkový rozdiel lôpt zo vzájomných zápasov
- rozdiel setov zo všetkých zápasov
d, ak by doteraz uvedené kritéria nerozhodli o poradí o postupe rozhoduje žreb
7. O počte skupín , o počte družstiev v skupinách a o kritériách postupu zo skupín
do vyraďovacej časti rozhodne organizátor na základe prezentovaného počtu
družstiev po ukončení prezentácie.
8. Zápasy rozhodujú rozhodcovia, ktorí sú určení tak, že nasledujúci zápas
rozhoduje hráč družstva, ktoré prehralo predchádzajúci zápas, ak organizátor
nerozhodne inak.
9. V prípade porušenia pravidiel si organizátor vyhradzuje právo udeliť
kontumáciu družstvu, ktoré porušilo pravidlá.
10. V cene štartovného je :
vstupné na kúpalisko na turnaj SUNRISE CUP
občerstvenie
guláš ( podáva sa od 12.00 do 14.30 hod.)
tričko
bezplatný vstup na večernú akciu „Horúčka sobotňajšej noci“


Past Events

Sunrise Open Air 2018

16 Jun 21:00 - 17 Jun 04:00 16 Jun 21:00 - 17 Jun 04:00 - Nové Zámky Nové Zámky
ŠTRAND Nové Zámky ŠTRAND Nové Zámky
COMING...   More info


© 2018 Siguez