Judge seminar Tamás Tráj (HU)

Judge seminar Tamás Tráj (HU)12 Jan 08:00 - 22:00 - Pezinok
Rose Speedlight Dog Camp

Route
More info

*** EN version below ***

Rose Speedlight Dog Camp pozýva na

ROZHODCOVSKÝ SEMINÁR S TAMÁSOM TRÁJOM!

Tamás poskytne svoju bohatú zásobu skúseností na interaktívnom seminári s teoretickou aj praktickou časťou a predostrie mnoho ďalších zručností, ktoré si pozícia rozhodcu vyžaduje.

TERMÍN - Sobota 12.1. od 8:00 do 22:00
* timing semináru sa môže vzhľadom na počet účastníkov a priebeh semináru zmeniťCena: 50€ / 1 účastník --- pre slovenských rozhodcov a čakateľov na rozhodcu platia špeciálne podmienky (pre viac info kontaktujte Juraja Ružu, +421 903 674 236, speedlight47@gmail.com)

Platba: vopred na účet Kynologická hala RSDC, o.z.
- č.ú.: 2943011230/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX, VS: 12012019

Kapacita: 15 účastníkov

Pri zrušení účasti neskôr ako 7 dní pred konaním semináru je účastník povinný si nájsť za seba náhradníka alebo zaplatiť storno vo výške 35€/účastník.

Prihlasovanie: goo.gl/forms/LK3xfPyY94CI3ls92
Propozície: drive.google.com/open?id=1hvRGj9VE_eXVgfxKJG8z6EY5xBSzC1IV
///
Rose Speedlight Dog Camp invites to

JUDGE WORKSHOP WITH TAMÁS TRÁJ!

Tamas will be sharing his vast course design knowledge with you in an interactive seminar with both a theory and practical application as well as covering many other skills judges require.

DATE - Saturday 12.1. from 8:00 to 22:00

Price: 50€ / 1 participant --- for Slovak judges and trainees waiting for becoming a judge are set special conditions (for more info contact Juraj Ruža, +421 903 674 236, speedlight47@gmail.com)

Payment: in advance on Kynologická hala RSDC, o.z. bank account - no.a.: 2943011230/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0029 4301 1230, SWIFT: TATRSKBX, VS: 12012019

Capacity: 15 participants

If attendant cancels an attendance at workshop later than 7 days ahead, he/she is obligated to find a replacement for him-/herself or pay storno in amount 35€/team.

Registration: goo.gl/forms/LK3xfPyY94CI3ls92
Propositions: drive.google.com/open?id=1nEI6sD_dko5UQeykdzAdBmHwsmZV2RW1© 2019 Siguez