Svadba Smolenice

01 Sep 16:00 - 02 Sep 03:00 01 Sep 16:00 - 02 Sep 03:00 - Smolenice Smolenice
Smolenice Smolenice
  More info

II. Európsky kongres o ochrane rovnokrídlovcov

19 Sep 08:00 - 21 Sep 18:00 19 Sep 08:00 - 21 Sep 18:00 - Smolenice Smolenice
Smolenice Smolenice
Pozývame Vás na II. Európsky kongres o ochrane rovnokrídlovcov, zameraný nielen na taxonómiu, ekológiu, výskyt a populačné trendy. Registrovať sa je potrebné do 30. júna 2018...   More info


© 2018 Siguez